Objave

GRADNJA OSEBNOSTI

Slika
Moč pohvale

Ena sama pohvala mi daje spodbudo dva meseca. (Mark Twain)
 Pred nedavnim časom, mi je znanec rekel, da ima pohval polne žepe. Moram priznati, da ga nisem razumela, kaj je hotel povedati, zato sem ga prosila naj mi pojasni. Rekel je, da mu šefi po elektronski pošti redno napišejo nekaj hladnih pohvalnih besed. Rekel je, da bi raje videl šefa, da mu to pove osebno. Verjetno se boste strinjali, da je osebni pristop v tem primeru mnogo bolj učinkovit. 
Pisne pohvale ne gre zaradi tega zavreči. Saj je vsaka pohvala, ki sloni na iskrenih besedah neprecenljiva. 

Besede pohvale so vedno na voljo. So brezplačne. Lahko jih uporabljamo kadarkoli. Kombiniram jih lahko na mnoge načine in vsakokrat, kadar so izrečene srčno in iskreno dajejo spodbudo za naprej.  Otrok, ki prejema ustrezne pohvale in spodbude, se razvija v odprto in močno osebnost.  V nadaljevanju bom predstavila nekaj praktičnih primerov.
Otrok si zjutraj umije zobe, a na umivalniku pusti ščetko in zobno pasto. Enega od starše…
Slika
Kaj je afirmacija? V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda opredeljena kot uveljavitev, utrditev, potrditev. Temu dodamo pozitivna. Torej dobimo  besedno zvezo pozitivna uveljavitev, pozitivna utrditev. 

Kaj torej utrjujemo? Pozitivno prepričanje o sebi.  Kako?  Otrok ob rojstvu ima vse možnosti ohranjati in še graditi pozitivno prepričanje o sebi ali  na drugi strani negativno. Večji delež pri tem imamo odrasli, ki živimo z njim.                        V tem poglavju se bom dotaknila  enega vidika, s katerim ohranjamo in gradimo pozitivno afirmacijo.  V tem delu bom poskušala predstaviti, kakšen vpliv imajo lahko besede.  "Živimo v oceanu besed, vendar se jih ne zavedamo, kot se riba ne zaveda vode." ( Stuart Chase)

Vir: osebni arhiv - vodne kaplje pršijo na vse strani
Besede so naše orodje in so nam na razpolago vsak trenutek. A večinoma govorimo spontano. Ne razmišljamo o izgovorjenih besedah. Ne zavedamo se, kolikšen vpliv imajo naše besede na druge.  Otrok pa je v prvi…

NAPAKE SO NUJNE ZA NAŠ NAPREDEK

Slika
Človeštvo napreduje ob napakah
Kaj se je med  malčkom, ki vztrajno ponavlja napake in se ne meni za mnenje okolice, zgodilo na poti do odraslosti? Smo postali drugačni? Manj vztrajni? Ne, samo dovolili smo strahu in negotovosti, da imajo moč. V naslednjih mesecih odrasli malčka vsak dan, večkrat na dan, tudi s strahom na obrazu, opomnejo, da ni dobro delati napake. To otrok sprejme. Otrok sprejme vse, kar se mu ponudi, v tem primeru strah, negotovost ali pa na drugi strani pogum in zaupanje.
"Človeštvo napreduje ob napakah", je pojasnil Anton Trstenjak, ugleden slovenski psiholog v knjigi Človek samemu sebi.
Možgani informacije neprestano analizirajo, razporejajo in usmerjajo. Kakšno odkritje, ko spozna, da so roke del, s katerim usmerja misli. Vidi predmet, želi se ga dotakniti in vso pozornost usmeri v cilj. Vse bliže je uspehu. Ne odneha. Vztraja. To je lastnost, ki jo nosimo v sebi vsi, pa nam kasneje, skozi leta odraščanja, šolanja ... odrasli sprogramirajo, da nismo vztr…

ŠOLA IN OTROK

Slika
ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM

Šolski sistem je bil vedno najpomembnejši ideološki aparat države oz. tistih, ki imajo oblast. Vsebine so pod strogim nadzorom podsistemov. Vsakršno odstopanje od teh "resnic" privede do sankcioniranja izvajalca ali institucije. Sistemi brez bolj ali manj rigoroznih pravil ne more obstajati. Pravilom sledijo tudi sankcije za neupoštevanje le teh. In kako naj ob vsem tem uspeva kreativnost, ki nam je dana z rojstvom? Kako naj ob represijah uspeva ustvarjalnost? Vsaka individualnost, ki za odrasle ni sprejemljiva, jo vse pogosteje okarakterizirajo kot problematično.  Otrokovo individualnost razumejo kot primanjkljaj na določenem področju in ga razvrstijo v   otroka s posebnimi potrebami. Število otrok, ki že od malega naprej obiskujejo razvojne ambulante se iz leta v leto dviga. Enako je s številom otrok v šoli s tako imenovanimi odločbami.  Zanimivo je tudi, da je iz leta v leto več otrok na slušnih aparatih. Potem se vprašam, kam gre človeštvo? Je res z …

PREHRANA

Slika
Prehrana otrok - večna tema!


Nekateri mladi starš, ki poslušajo le nasvete "strokovnjakov" si ustvarijo z otrokovo prehrano nemalo problemov.  Najprej z dojenjem ali nedojenjem.  Imajo mleko ali ga nimajo,  koliko mesecev ali let naj dojijo, kdaj naj prenehajo z dojenjem, kako naj prenehajo....   Katero adaptirano mleko je boljše ali slabše, ima več tega ali drugega.  Mami se v tistem času zdi ta problem tako velik, da ves dan razmišlja le o tem. Kasneje že ve, da je bilo veliko teh skrbi nepotrebnih. Kolikokrat mora jesti, kdaj naj začnem z uvajanjem goste hrane, kako je s sladkorji ali soljo? Kdaj naj mu dam kruh in ostalo gosto hrano? Kaj, če se mu hrana zatakne?  Kolikor staršev, toliko vprašanj o prehrani. Kaj je prav in kaj ni prav? Le kdo lahko zanesljivo odgovori na to vprašanje? Ljudje smo naučeni misliti skozi probleme. Zdi se nam, da ni mogoče živeti brez problemov in uvajanje hrane mlademu bitjecu je zagotovo problem, če ga tako razumete. Lahko pa vzamete otroka za v…